Zdravlje

Ljudsko telo je celina u kojoj ni jedan deo ne funkcioniše nezavisno !

Zdravlje je po definiciji Svetske zdravstvene organizacije (WHO) “stanje optimalnog fizičkog, psihičkog i društvenog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti”.

Zdravlje je stanje ravnoteže ili harmonije, odnosno stanje celovitosti gde svi organi funkcionišu pravilno i optimalno.

Osnovni princip i verovanje vezano za Bowen terapeutsku tehniku je da je telo sposobno samo sebe da isceli.

Sam izraz ISCELJENJE obuhvata brojne procese koji se odvijaju u organizmu koji doprinose njegovom oporavku, odnosno vraćanju u stanje ravnoteže i harmonije (mehanizmi održavanja homeostaze).

Već je Hipokrat (pre oko 2.500 godina) zastupao tezu da “prvo treba lečiti dušu, a tek onda telo” i

da bolesniku treba ''ponuditi prvo reč, a tek nakon toga i lek''.

''Ne treba lečiti bolest, već čoveka''

 

bowen leci coveka a ne bolest

Naše telo je u stanju da samo izleči bolest, a mi moramo spoljašnjim uticajem aktivirati mehanizme samoizlečenja!

Holizam je biološka teorija prema kojoj organizam kao celina usmerava fizičko - hemijske procese i podstiče aktivaciju psihološko - imunoloških mehanizama koji mu pomažu da iz stanja bolesti pređe u stanje zdravlja. Holistička medicina smatra da se bez tretiranja kompletnog organizma i aktivacije mehanizama samoizlečenja, ne može doći do punog izlečenja i povratka zdravlju ni kod jednog oboljenja. Ona radi prvenstveno na uklanjanju i pronalaženju uzroka (a ne simptoma) bolesti.

Telesne disfunkcije su rezultat poremećaja u tkivima - poremećaj strukture na bilo kom nivou u telu dovodi do nemogućnosti tela da funkcioniše kao celina.

Sve to znači da zdravlje zavisi od finog balansa u našem organizmu i od ispravnog funkcionisanja mehanizama održavanja homeostaze.

Svaki sistem će kompenzovati nedostatke drugog kako bi prevazišao delovanje unutrašnjeg i spoljašnjeg stresa.

Kada dolazi do odgovora na bolest, ciljni organ ne radi sam, već telo preko cirkulatornog, nervnog i endokrinog sistema mobiliše svoje snage kao celinu. Kada je pretnja uklonjena telo se vraća u normalan homeostatski balans.

 

bowen terapija i zdravlje coveka

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design