Sportisti

U današnje vreme pred sportiste se stavljaju sve veći zahtevi u pogledu postizanja takmičarskih rezultata i granice njihove fizičke forme se sve više pomeraju počevši već od mlađih kategorija, odnosno dece, pa sve do profesionalnih sportista. Pri tome od njihove fizičke pripreme značajno zavisi ne samo takmičarski rezultat, već i zdravlje sportiste.

Za razvoj sportske forme značajni su snaga (brzinska snaga), sila, brzina, agilnost (sposobnost brzog zaustavljanja i promene pravca kretanja), koordinacija (koliko dobro mišićne grupe usklađuju obrasce mišićne regulacije pri izvođenju određenih pokreta), reaktivnost (hitrina-vreme reakcije i vreme izvođenja pokreta u odgovoru na stimulans), fleksibilnost (sposobnost izvođenja pokreta velike amplitude u određenom zglobu), lokalna mišićna izdržljivost, aerobna-kardio-vaskularna sposobnost.

bowen terapija i trcanje

Snaga, brzina i izdržljivost su osnovne karakteristike svakog sporta, a fleksibilnost određuje koliko će sportista moći efikasno da primeni svoje motoričke sposobnosti.

Bowen tretmani kod sportista mogu da se primenjuju u svim godišnjim ciklusima treninga: u pripremnoj fazi (odn. predsezoni) tokom podizanja osnovne fizičke forme, razvoja motoričkih sposobnosti i razvoja opšte kondicije, zatim tokom takmičarske faze - pre i nakon takmičenja ili treninga i u prelaznoj fazi koja za cilj ima uklanjanje zamora i relaksaciju sportiste u biološkom i psihološkom smislu.

Takođe, primena Bowen tretmana pre važnih takmičenja može smiriti predstartnu nervozu.

bowen terapija trcanje

U predsezoni tokom kondicionih priprema koje su usmerene na povećanje kardiovaskularne izdržljivosti, snage i fleksibilnosti, primena redovnih Bowen tretmana pomaže da se poboljša postura-držanje tela, pomaže u postizanju stabilnosti i balansa tela tokom pokreta, poboljšava disanje i dopremanje kiseonika do tkiva tokom fizičkih napora. Takođe, Bowen tretmani mogu da prekinu loše navike spavanja, da poboljšaju kvalitet odmora i da dovedu do povećanja nivoa energije. Bowen tretmani se, ukoliko je potrebno, kombinuju sa posebnim trenažnim programom za ranije nastale povrede kako bi se one u potpunosti sanirale pre početka takmičarske faze.

Bowen tretmani, kada se primenjuju tokom takmičarske faze, pre ili posle takmičenja/treninga povećavaju elastičnost i gipkost mišića, poboljšavaju pripriocepciju i povećavaju obim pokreta u zglobovima. Poboljšavaju se funkcionalna svojstva nervno-mišićnog i humoralnog sistema u pogledu kontrole pokreta, poboljšava se koordinacija pokreta i telo sportiste se dovodi u neuro-mišićni balans. Samim tim se povećava učinak sportiste i sprečava se pojava neprijatnih grčeva i bolova koji se mogu javiti nakon napornih fizičkih aktivnosti.

Bowen tretman kada se primeni u periodu od nekoliko sati posle takmičenja/treninga ubrzava oporavak organizma: pomaže relaksaciju mišića, ubrzava uklanjanje otpadnih produkata metabolizma odnosno mlečne kiseline iz aktivnih mišića, krvi i tkivne tečnosti i skraćuje vreme oporavka. Bowen pokreti deluju na eventualne promene u napetosti tkiva i inflamatorne promene pre nego što nastane povreda, a takođe sanira manje povrede pre nego što one počnu da predstavljaju problem sportisti.

Bowen tretmani se primenjuju i u prelaznoj fazi kada je neophodno da se ukloni zamor i da se sportista oporavi od napornih takmičenja.

 

SPORTSKE POVREDE

Bowen terapeutska tehnika u svetu postaje priznata kao tehnika koja obezbeđuje brz i trajan oporavak od sportskih povreda. To se odnosi na osobe koje se rekreativno bave sportom, na profesionalne sportiste, kao i na decu sportiste. Nedavno sprovedene studije pokazuju da ukoliko se posveti pažnja faktorima rizika koji mogu da doprinesu nastanku sportskih povreda, posebno medu mladim sportistima, one se mogu smanjiti i do 50%. Između ostalog, faktori rizika za nastanak sportskih povreda obuhvataju prethodne povrede, lošu kondiciju, anatomske anomalije, neravnomernu snagu mišića-mišićni disbalans, nedovoljnu fleksibilnost, a kada su u pitanju deca i intenzivan rast. Bowen tretmani svojim delovanjem na navedene faktore rizika mogu da pomognu u prevenciji sportskih povreda.

Sportske povrede između ostalog nastaju usled dejstva spoljašnje sile u kontaktnim sportovima gde su česti dueli medju sportistima (kao što su fudbal, rukomet, košarka, ragbi), zatim zbog nedovoljnog zagrevanja i istezanja pred fizičku aktivnost što može da ima kao posledicu mikrorupture mišića i stvaranje ožiljaka (mišićna vlakna se pretvaraju u vezivno tkivo), pa mišić postaje neelastičan i sklon povredama. Takođe, povrede mogu da nastanu zbog pretreniranosti, kraćeg trajanja odn. nedovoljnog oporavka od treninga, takmičenja, povreda, itd.

bowen centar kosarka     bowen pokreti fudbal

bown pokreti ragbi     bowen odbojka

Bowen pokreti se mogu primeniti na samoj utakmici/takmičenju u slučaju akutne povrede mekih tkiva (pa čak i na samom terenu) čime se odmah smanjuju bol i inflamatorni odgovor tkiva. Ipak, kod akutnih povreda kao što su istegnuća, uganuća, kontuzije, frakture sa jakim bolovima, otok, osetljivost, slabost, nesposobnost korišćenja povređene regije UVEK je važno potražiti medicinsku pomoć odmah nakon povrede.

sportske povrede bowen     sportske povrede pri skijanju

sportske povrede kolena     sportske povrede zglobova i bowen

Ukoliko dođe do povrede važno je da se Bowen tretman primeni što ranije kako bi se smanjio bol i kako bi se inflamatorni odgovor tkiva ograničio na mesto povrede. Bowen pokreti primenjeni u inflamatornoj fazi zarastanja svojim delovanjem na receptore za bol (nociceptore) efikasno smanjuju bol i zapaljenski odgovor tkiva. Na mestu povrede medijatori zapaljenja povećavaju propustljivost ćelijske membrane i izazivaju vazodilataciju i ukoliko se zapaljenski odgovor tkiva ne ograniči, može da komprimuje okolno tkivo i da proširi obim povrede (i da produži proces oporavka). Primenom Bowen pokreta, ograničava se inflamatorni odgovor tkiva, otok koji se razvija je manji, ubrzavaju se cirkulacija i limfotok i eliminacija medijatora inflamacije. Takođe, zaštitni spazam mišića i fascije je manji i zaustavlja se dodatno smanjenje obima pokreta. U fazi reparacije ubrzava se stvaranje kolagena i čvrstog ožiljka, a u fazi remodelovanja ubrzava se paralelno postavljanje kolagenih vlakana što daje elastičnost i bolju rastegljivost ožiljnom tkivu.

Tokom faze rehabilitacije započinje obnavljanje funkcije mišića, odnosno potrebno je da se ponovo uspostavi neuro-mišićna kontrola pokreta. Bowen tretmani zajedno sa propisanim vežbanjima pomažu da se povrati obim pokreta zglobova ili mekog tkiva i da im se poboljša fleksibilnost. Takođe, poboljšavaju se propriocepcija i posturalna stabilnost i sportista brže vraća mišićnu snagu i izdržljivost. Bowen tretmani povećavaju brzinu oporavka sportiste nakon povrede i značajno smanjuju mogućnost ponovnog povređivanja.

sportske povrede u plivanju i bowen centar     sportske povrede u tenisu i bowen centar

sportske povrede u atletici i bowen     sportske povrede pri trcanju i bowen terapija

Bowen tehnika NIJE zamena za regularne medicinske preglede i tretmane, tako da ako postoje bilo kakve dileme o prirodi stanja sportiste treba kontaktirati lekara.

 

​Autor: Dr Aleksandra Marić Dragaš

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design