Endorfini

Endorfini su neuropeptidi, supstance koje se stvaraju i luče u celom telu. Oni predstavljaju naša sopstvena sredstva za smirenje (endorfin=endogeni morfijum) a nalaze se i u čvornim tačkama duž kičme na mestima izvođenja mnogih Bowen pokreta. 

Klijenti često primećuju da se tokom Bowen tretmana i sledećeg dana osećaju puni energije, a ostatak nedelje imaju osećaj blagostanja. Dr Kandis Pert je ustanovila da  endorfini predstavljaju jedan od mehanizama preko koga su imuni, nervni i endokrini sistem povezani (umreženi). Ona opisuje povezanost mozga sa ostatkom tela na molekularnom nivou. Informacije putuju od jednog do drugog sistema i svaka od ovih mreža - neurološka, hormonalna, gastrointestinalna i imunološka komuniciraju međusobno preko peptida i odgovarajućih peptidnih receptora. Prema psihoneuroimunologiji (PNI) telo treba sagledati i kao sistem protoka informacija, pri čemu su svi njegovi delovi uključeni u posao slanja, primanja i obrade podataka. To je suština razumevanja veze  i sistema povratnih informacija između tela, osećanja i uma.

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design