Discus hernia

Kičmeni stub omogućava uspravni hod čoveka. On se sastoji od 33-35 pršljenova (koštani elementi) između kojih se nalaze diskovi koji funkcionišu kao amortizeri. Spolja se na kičmeni stub pripajaju mišići koji omogućavaju različite pokrete. Unutar kičmenog stuba postoji kanal u kome se nalaze kičmena moždina i počeci (koreni) kičmenih živaca koji se pružaju ka određenim regijama u telu. Postoje 3 dela kičmenog stuba: vratni (cervikalni), grudni (torakalni) i slabinsko-krsni (lumbo-sakralni).

Diskus hernija je pomeranje intervertebralnog diska iz međupršljenskog prostora najčešće u lumbalnom delu kičme, pri čemu dolazi do uklještenja nervnog korena. 

Najčešći simptom lumbalne diskus hernije je bol. On se iz donjeg dela leđa najčešće spušta zadnjom ili spoljašnjom stranom noge do stopala. Pojačava se pri kašljanju i kijanju. Veoma je jak, sevajući i dugotrajan. Često onemogućava normalan san što dodatno pogoršava stanje. Istovremeno sa bolom, javljaju se i smanjen senzibilitet i utrnulost u nozi (u zahvaćenom području pritisnutog nervnog korena), a moguća je i slabija pokretljivost stopala. Smetnje u funkciji sfinktera (poremećaj mokrenja, pražnjenja debelog creva i potencije kod muškaraca) su najteži, ali srećom i najređi simptomi lumbalne diskus hernije.

Donji deo lumbalnog dela kičme trpi najveće opterećenje i kao rezultat može da nastane degeneracija diskova u toj regiji. Ona može da dovede do nastanka diskus hernije i lumbalne spondiloze.

Najčešće je preduslov za nastanak diskus hernije je njegova prethodna degeneracija. Diskus hernija je zato najčešća u najopterećenijim segmentima kičmenog stuba, odnosno između 4. i 5. lumbalnog i 5. lumbalnog i 1. sakralnog pršljena. Disk, usled delimičnog ili potpunog izletanja iz ležišta, pritiska jedan ili više nervnih korenova (uklještenje), što dovodi do pojave simptoma u regiji inervisanoj tim nervnim korenovima.

bowen pokreti za discus herniju       bowen terapija za discus herniju

Kod diskus hernije između 4. i 5. lumbalnog pršljena (L4/L5), najčešće je pritisnut koren L5, tako da se smanjenje senzibiliteta javlja u unutrašnjem delu stopala i palcu. Kod diskus hernije između 5. lumbalnog i 1. sakralnog pršljena (L5/S1), pritisnut je koren S1, tako da se poremećaj senzibiliteta javlja u njegovom inervacionom području, spoljašnjoj strani stopala i malom prstu.

Kod jačeg pritiska na koren, dolazi i do slabosti odgovarajućih mišićnih grupa. Kod pritiska na koren L5 (diskus hernija L4/L5), oslabljen je pokret stopala na gore, odnosno pacijent ne može da hoda na peti, a kod oštećenja korena S1 (diskus hernija L5/S1) oslabljen je pokret stopala na dole, odnosno pacijent ne može da hoda na prstima.

Kod izraženijeg prolapsa diska i njegovog prodora u kičmeni kanal, pritisnut je čitav snop nervnih korenova. U ovom snopu su korenovi za senzitivnu i motornu inervaciju obe noge, kao i za funkcije pražnjenja mokraćne bešike i debelog creva i potenciju kod muškaraca. Pritiskom na snop nastaju bolovi, trnjenje i slabost stopala u obema nogama, kao i smetnje u funkciji sfinktera: poremećaj mokrenja, pražnjenja stolice i potencije.

Bowen tretmani su se pokazali kao veoma uspešni kod diskus hernije. Izgleda da primenom Bowen terapije dolazi mnogo brže do odgovora i oslobađanja pritiska oko prolabiranog diska nego prilikom primene drugih terapija. Specifični Bowen pokreti oslobađaju napetosti regiju u kojoj se javila diskus hernija. Primenom specijalnih, naprednih Bowen procedura, kao i primenom Osnovnih relaksacionih pokreta većina osoba oseća olakšanje odmah posle prvog tretmana. Mnogima je potrebno nekoliko tretmana da u se u potpunosti reše bola i ostalih simptoma, u zavisnosti od težine stanja.

Autor: Dr Aleksandra Marić Dragaš

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design