Akupunkturne tačke i meridijani

Mnogi Bowen pokreti se izvode duž akupunkturnih meridijana ili na akupunkturnim tačkama za koje se zna da smiruju simpatikus inicirajući dominaciju parasimpatikusa što dovodi do relaksacije, popuštanja bola, oporavka, kao i do poboljšanja varenja, sna i funkcije imunog sistema. Mnogi klijenti koji su osetljivi kažu da su osetili kretanje i strujanje energije kroz telo nakon stimulacije samo nekoliko tačaka Bowen pokretima. Opstrukcije koje se uklanjaju pokretima omogućavaju prirodan protok životne sile chi-ja (Qi).

       

Veliki broj pokreta se izvodi direktno na meridijanu bešike, što ima uticaja i na unutrašnje organe. Preklapanje sistema meridijana može da objasni snažnu energetsku komponentu rada i balansirajuće efekte na unutrašnje organe. Takođe, pokreti preko akupunkturnih tačaka najverovatnije izazivaju lučenje endorfina.

Autor: Dr Aleksandra Marić Dragaš

Sva prava zadržana © Bowen centar Beograd

Designed by NM Design